Ελάχιστη κατανάλωση

Κατανάλωση ενέργειας μόνο 0,03€ κάθε ημέρα

Το κόστος των 0,03€ ανά ημέρα, υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση των kWh/έτος ανά ημέρα
(δεδομένα Eurostat Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 χωρών, εκτός φόρων, με κλάση κατανάλωσης DC : 2 500 kWh < Ετήσια κατανάλωση < 5000 kWh, 1° εξάμηνο 2012).

Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στην υποθετική χρήση της θερμαινόμενης κουβέρτας, για 8 ώρες στην μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία και για συνεχή χρήση +
30 λεπτά χρόνου προθέρμανσης.