με κόστος κάτω από 0,03€

Το κόστος των 0,03€ ανά νύχτα, υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση των kWh/έτος ανά ημέρα (δεδομένα Eurostat Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 χωρών, εκτός φόρων, με κλάση κατανάλωσης DC : 2 500 kWh < Ετήσια κατανάλωση < 5 000 kWh, 1° εξάμηνο 2012).

Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται στην υποθετική χρήση του θερμαινόμενου καλύμματος στρώματος, για μονό κρεβάτι για 7 ώρες στην μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία
και για νυχτερινή χρήση + 10 λεπτών προθέρμανσης.